Tieng Viet

Chào mừng đến với website dự án trường học

HƯỚNG V TƯƠNG LAI

D án ca chúng tôi bt đu h tr cho nhng hc sinh nghèo phía Nam, Vit Nam t tháng 10 năm 2008.  Chúng tôi h tr hc phí và các khon khác liên quan đến vic hc tp đ các em có th yên tâm đến trường nhưnhng bn bè cùng trang la khác.

Ti Nha Trang, qu ca chúng tôi nhn được s giúp đ t phía các cá nhân tích cc: cô Thanh, cô Th và cô Chi.  Vào đu mi tháng, nhng cá nhân này nhn tr cp t t chc ca chúng tôi ri tn tay trao  đến cho cha m hoc người giám h ca các cháu.  Nhng người ph n giàu lòng nhân ái này tình nguyn làm các công vic đ h tr các tr em nghèo đến trường, mc dù  h ch nhn được mt khong nh cho vic  chi tr  phí xăng xe, đin thoi.

Mc đích chính ca d án trường hc này là giúp đcác tr em nghèo, tránh nguy cơ b hc gia chng, đ các em được tiếp tc hc tp.  Nguyên nhân chính tvic các em b hc phn ln do tình hình tài chánh quá khó khăn ca cha m, do cha m đau m không đ điu kin chăm sóc con cái, cha b đi hoc qua đi.  Trên toàn th gii, mi tr em đu có cơ hi có mt cuc sng tt đp.  T vic hc đc, hc viết, hc làm toán v.v., là nhng điu cơ bn  đ các em có cơ hi nhiu hơn trong cuc sng sau này.

T chc ca chúng tôi ưu tiên h tr cho nhng cháu đang sng cùng vi gia đình riêng ca các em ( không phi ti mt tri tr m côi hoc trung tâm dành cho tr em vô gia cư). S tr giúp ( v mt tài chính ) ca chúng tôi có th không gây ra nhiu tác đng đến cuc sng riêng tư ca các em. Chúng tôi luôn c gng đ nhng đa tr này có mt cuc sng bình thường trong môi trường ca chính mình.  

Đến tháng 9 năm 2021, con s được h tr v vic hc tp đã lên đến 82 cháu.  Hu hết các cháu này chúng tôi đu tìm người bo tr vi s tin t 12 16 euro mi tháng.  T chc ca chúng tôi thường xuyên cp nht tình hình v các cháu bng cách gi hình nh và kết qu hc tp ca các cháu cho người bo tr.

Tuy nhiên, hin nay vn còn mt s cháu chưa có người bo tr.  Chúng tôi đang tìm ngun kinh phí đ giúp đ các cháu này.

 Qu ca chúng tôi h tr các cháu tr tin hc phí và các chi phí khác đ đi hc cho mt s hc sinh sau:

–  1 hc sinh t các trường Nha Trang, Diên Khánh .

11 hc sinh trường Tiu hc Diên Đin, Diên Khánh (trong s này có s giúp đ mt phn ca trường tiu hc De Wegwijzer ti Gravenmoer, Hà Lan).

41 hc sinh được chn t các trường THCS ti  Huyn Diên Khánh (các trường Trn Quang Khi, Mc Đnh Chi, Trnh Phong và Nguyn Du)

. 4 hc sinh t trường Cao Thng  Vĩnh Ngc (Looking-Forward United Kingdom)

– 26 hc sinh ca Trường THPT Hoàng Hoa Thám/ Nguyn Thái Hc, Huyn Diên Khánh.

Ngoài vic h tr vic hc tp cho các em trường, qu ca chúng tôi cũng đang tiến hành mt s d án khác.  Nếu quí v mun góp phn giúp đ các tr em nghèo, xin quí v hãy đóng góp vào mt trong nhng d án liên quan đến trường hc. (vui lòng xem phn “Projecten”).

Mi năm hai ln chúng tôi đu gi thêm các thông tin đến tt c các nhà bo tr.

Hng năm chúng tôi đu c gng đến Vit Nam – bng kinh phí riêng ca mình đ gp nhng đa con ca chúng tôi, b m các cháu hoc người bo h, bà Hip –  người qun lý đ kim tra li các chi phí.  Năm trước chúng tôi đã đến t ngày 1-9 đến ngày 19-9-2019.  Chúng tôi đu có bn tường thut tình hình đnh k trên website.  Quí v có th đc các bài này mc Reisverslagen bng tiếng Hà Lan. This year 2020 and 2021 we will unfortunately not be able to travel to Vietnam because of the Covid-19 virus. Our local managers will take over our work and say goodbye to the students who have finished their regular 12-year schooling and will allow as many new students in need to join our project.

 Hi vng quí v cm nhn được các câu chuyn v hot đng ca chúng tôi, nhìn thy được bc tranh đy ý nghĩa này, quí v s đng cm hơn vi các cháu bé và mun giúp đ các cháu.

Như mt ca sĩ ni tiếng người Hà Lan đã hát Quăng mt hòn đá nh vào dòng sông, dòng sui s thay đi mãi mãi

Quí v có th làm thay đi cuc sng ca mt em bé nghèo ch vi mt món quà nh.                                               

Xin cm ơn quí v. Johan and Lidy Verschuren-Heijkant, Dongen, The Netherlands

2020 New Year


2018-9-3 (1000)


2018-9-4 (8)