Welkom bij Stichting Looking Forward

LOGO LF

Stichting Looking-Forward is na 12 jaar per december 2021 opgeheven.

De drijvende kracht achter deze stichting, Johan Verschuren, is helaas op 13 december 2021 overleden.

Hartelijk dank voor uw steun de afgelopen jaren.

Sinds oktober 2008 ondersteunt ons project een beperkt aantal kinderen in Zuid-Vietnam.  Wij betalen voor deze kinderen hun schoolgeld en eventueel andere schoolkosten, zodat ze (weer) naar school kunnen. In Nha Trang-Dien Khanh wordt ons fonds geholpen door 3  plaatselijke managers (mrs. Thanh, mrs. Thuy, en mrs. Chi ).    Zij geven aan het begin van iedere maand het door ons opgestuurde schoolgeld  rechtstreeks aan de ouders/verzorgers van “onze” kinderen.  Deze dames doen dit vrijwillig/enkel een kleine onkostenvergoeding voor benzine, telefoon, e.d..

Het hoofddoel van ons schoolgeldproject is kinderen van arme ouders, welke door financiële noodgevallen, bv. ziekte, overlijden, weggaan van de vader, extreme armoede, dreigen hun basisopleiding te moeten stoppen, door de schoolkosten te vergoeden, toch op school te houden. Ieder kind op deze wereld moet tenminste een kans krijgen op een goed leven. Leren lezen, schrijven, rekenen, etc. is cruciaal voor zo’n kans in het leven. Ons fonds werkt bij voorkeur vanuit een huislijke thuissituatie van de leerling. Onze (Westerse) hulp mag zo min mogelijk verstoren in zijn/haar opvoeding.

In oktober 2021 is het aantal direct ondersteunde kinderen uitgegroeid tot 82. Voor een heel groot deel van de kinderen zochten en vonden wij persoonlijke supporters voor hun schoolgeld (12-16 euro per maand).  Onze organisatie zorgt ervoor dat de sponsors hun schoolresultaten en de familiefoto’s up-to-date krijgen. Voor een paar kinderen zoeken wij nog financiële supporters.

Ons fonds ondersteunt kinderen in hun schoolkosten 

– 11 geselecteerde leerlingen vanuit de Dien Dien-primary-school (deels gesupporterd door  basisschool “De Wegwijzer” in ‘s Gravenmoer),

– 1 leerling op de Tieu Hoc Chung My in Phan Rang

– 41 geselecteerde leerlingen vanuit 4 secundary-scholen in Dien Khanh (Tran Quang Khai, Mac Dinh Chi, Trinh Phong en Nguyen Du),

– 26 geselecteerde studenten van de Hoang Hoa Tam high and Nguyen Thai Hoc high in Dien Khanh

– 4 leerlingen van de Cao Dang vocational in Nha Trang

Naast deze sponsoring van schoolgelden werkt ons kleine fonds ook aan een aantal projecten. Als U een paar euro over hebt voor arme, hulpbehoevende kinderen dan vragen wij U deze te besteden aan een van onze schoolgerelateerde doelen ( zie “Projecten”).

Ongeveer 2 x per jaar geven we een nieuwsbrief uit met nadere uitleg “Nieuwsbrieven”. We proberen ieder jaar (op eigen kosten) naar Nha Trang in Vietnam te reizen om “onze” kinderen en hun ouders/verzorgers en onze 3 managers te ontmoeten en al de uitgaven te controleren. Dit jaar 2021 en 2022 kunnen we vanwege het Covid-19 virus helaas niet naar Vietnam reizen. Onze plaatselijke managers hebben ons werk voortreffelijk overgenomen en afscheid genomen van de 7 leerlingen die klaar waren met hun reguliere 12-jarige schoolopleiding en evenzovele nieuwe leerlingen-in-nood toegelaten tot ons project.

Hopelijk leest U ons verhaal en kijkt naar de veelzeggende foto’s. Hopelijk trekt U zich dan ook het lot van deze heel arme kinderen aan. En zoals Stef Bos zingt in een van zijn liedjes: leg een steentje in de rivier zodat de stroom van de rivier voor altijd verandert. Oftewel: je hebt de mogelijkheid om met een kleine bijdrage het leven van een arm kind voor altijd (positief) te veranderen.

Alvast bedankt! Lidy en Johan Verschuren, Dongen Vaart

2020-11-13 (2)

2018-9-3 (1000)

2016-8-23 1 (21)